logo

Sklep

api/store

Nowy sklep

Opis Creates new store for a given account.
Końcówka API api/store/create
Metoda POST
Parametry
Wymagane
Nagłówki
Nazwa Typ Wartość Opis
token string - Token uzyskany podczas tworzenia konta
Parametry
Nazwa Typ Wartość Opis
name string - Name for the created shop. The name will be used internally and won't be exposed outside of the system.
currency string - Waluta, w której będą prezentowane ceny np. PLN, $, €
Success response

{
  "code": 200,
  "body": {
    "data": {
      "uuid": "4eac5dff-21e8-4e0c-fa25-c386957d0bff",
      "session_ttl": 3600
    }
  }
}
Błąd odpowiedzi

{
  "code": 422,
  "body": {
    "data": [],
    "errors": {
      "name": [
        "Name cannot be blank."
      ]
    }
  }
}

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno