logo

Kanał płatności

api/payment/channel

Nowy kanał

Opis Creates new payment channel for a given store. If the store_uuid is not explicitly passed during the call to the endpoint then the payment will be assigned to the last created store in the account.
Końcówka API api/payment/channel/create
Metoda POST
Parametry
Wymagane
Nagłówki
Nazwa Typ Wartość Opis
token string - Token uzyskany podczas tworzenia konta
Parametry
Nazwa Typ Wartość Opis
name string - Nazwa dla tworzonego kanału dostawy.
Optional
Parametry
Nazwa Typ Wartość Opis
store_uuid string - If the parameter is not given then the payment channel will be assigned to the last created store in the account.
note string - A short note that will be shown to a user about the payment channel.
gateway_url string - Adres url bramki płatności, do której użytkownik będzie przekierowany po kliknięciu w link płatności po złożeniu zamówienia
method string post|get Metoda HTTP wykorzystana do wywołania bramki płatności
variables string CSV formatted text Dodatkowy zestaw zmiennych możliwych do przekazania do bramki płatności
Success response

{
  "code": 200,
  "body": {
    "data": {
      "uuid": "68ac9b6f-96e6-4b65-abeb-8bc4c63b35dc",
      "store": {
        "uuid": "fdab1d05-6dc0-575d-8916-78e84ce8ccc2"
      }
    }
  }
}
Błąd odpowiedzi If wrong/non-existing store_uuid given:

{
  "code": 422,
  "body": {
    "data": [],
    "errors": {
      "store_uuid": [
        "The given store uuid could not be found."
      ]
    }
  }
}

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno