logo

Konto

api/account

Nowe konto

Opis Tworzy nowe konto dla podanego adresu email.
Końcówka API api/account/create
Metoda POST
Parametry
Wymagane
Nazwa Typ Wartość Opis
email string Poprawny format adresu email. Adres email, dla którego konto zostanie utworzone.
password string - Hasło
Success response

{
  "code": 200,
  "body": {
    "data": {
      "token": "$2y$13$YSC.yeHOnoqTw.HdC0OaTeTAQcSDoFj7uXmkoU88FhMbW7LY8WH7y",
      "uuid": "a5c69ad8-bad4-54f9-3740-f416da83c8cd"
    }
  }
}
Błąd odpowiedzi

{
  "code": 422,
  "body": {
    "data": [],
    "errors": {
      "email": [
        "Email "email@example.com" has already been taken."
      ]
    }
  }
}

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno