logo

Zamówienie

api/order

Nowe zamówienie

Opis Creates new order for a store.
Końcówka API api/order/create
Metoda POST
Parametry
Wymagane
Nagłówki
Nazwa Typ Wartość Opis
token string - Token uzyskany podczas tworzenia konta
Parametry
Nazwa Typ Wartość Opis
customer_uuid string - -
cart_uuid string - -
payment_channel_uuid string - -
delivery_channel_uuid string - -
Success response

  {
    "code": 200,
    "body": {
      "data": {
        "uuid": "e061b471-08bf-af44-edf8-0563127067d6",
        "products": {
          "list": [
            {
              "uuid": "3767af21-3050-2f61-a775-eae72956a540",
              "name": "test product 1",
              "price": "10.00",
              "amount": 2
            }
          ],
          "counter": "1",
          "toPay": {
            "sum": 20,
            "currency": "€"
          }
        },
        "delivery_channel": {
          "name": "Poczta Polska",
          "price": "9.99"
        },
        "payment_channel": {
          "name": "PayPal",
          "url": "https://mkoszyk.pl/api/payment/gateway?id=e...."
        },
        "toPay": {
          "sum": 29.99,
          "currency": "€"
        },
        "store": {
          "uuid": "8feb7ffd-93f9-b024-6f85-01c2e38f13f4"
        },
        "session": {
          "uuid": "8dea5cd1-4648-f31a-86f8-5f5c53eab99b"
        }
      }
    }
  }
Błąd odpowiedzi If wrong/non-existing customer_uuid given:

  {
    "code": 422,
    "body": {
      "data": [],
      "errors": {
        "customer_uuid": [
          "The given customer uuid could not be found."
        ]
      }
    }
  }

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno