logo

Zasoby dla programistów

API to serce usługi mkoszyk.pl. Dla programistów chętnych rozwijać usługi e-commerce w oparciu o gotową infrastrukturę przygotowaliśmy dokumentację, która jest tutaj widoczna.

mkoszyk.pl serwuje API w architekturze REST. Wszystkie żądania wysyłane do API muszą być podpisane przez publiczny token utworzony podczas tworzenia konta wywołaniem metody api/account/create. Każdy obiekt utworzony poprzez API uzyskuje swój unikalny identyfikator globalny uuid, który może być wykorzystany do dalszych operacji na dostępnych obiektach. Więcej informacji na temat dostępnych metod znajdziesz w poszczególnych sekcjach dokumentacji.

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno