logo

Klient

api/customer

Nowy klient

Opis Creates new customer for a store.
Końcówka API api/customer/create
Metoda POST
Parametry
Wymagane
Nagłówki
Nazwa Typ Wartość Opis
token string - Token uzyskany podczas tworzenia konta
Parametry
Nazwa Typ Wartość Opis
session_uuid string - Existing for a given account and not expired session identifier
name string - -
surname string - -
email string Poprawny format adresu email. -
address string - -
postcode string - -
city string - -
mobile number - -
Success response

{
  "code": 200,
  "body": {
    "data": {
      "uuid": "d6439a44-662a-9384-7285-97b7d169efcc",
      "store": {
        "uuid": "fdab1d05-6dc0-575d-8916-78e84ce8ccc2"
      },
      "cart": {
        "uuid": "e03954e5-cf59-7d9e-25d0-fc65e9a19c46"
      }
    }
  }
}
Błąd odpowiedzi If wrong/non-existing session_uuid given:

{
  "code": 422,
  "body": {
    "data": [],
    "errors": {
      "session_uuid": [
        "The given session uuid could not be found."
      ]
    }
  }
}

Kontakt dla resellerów

Andrzej Bernat

pomoc@mkoszyk.pl

+48 530 858 861

Siedziba

mkoszyk.pl

ul. Wolności 64B

73-200 Choszczno